قطره اشك

پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگوي هر چه باشد

دلم می خواد دوباره اینجا بنویسم خیلی ازش دور بودم ولی دلم می خواد دوباره بنویسم
/ 1 نظر / 23 بازدید
یادمون باشه هرچی امروز برامون پیش میاد نتیجه انتخابهای دیروزمونه! پس خوب انتخاب کنیم
/ 0 نظر / 18 بازدید
مهر 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
6 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
11 پست