وقتی کسی رو دوست داری اذیتش نکن، فقط نگاش کن

همه موجودات زمین بعد از مرگشون فاسد می شن ولی آدما قبلش

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمیرا

سلام عزیزم بيا دنبالم کارت دارم اينا رو ببين جا پاهاي يه پروانه هستش . . . ........(_\......... .../_)...) \........ ../ (....(__)...... .(__)...oooO.... Oooo.............. . جاي پاهامم مثل خودم قشنگه نه . . ........(_\......... .../_)...) \.... ../ (....(__)...... .(__)...oooO.... Oooo... .پس بيا...ديگه چيزي نمونده . . .../_)...) \... ../ (....(__)... .(__)...oooO.. Oooo.... خوب حالا چشاتو ببند تا بگم 1... . 2... . 3... يه پروانه كوچيك تنها با بالهای خوشگلش منتظر تو هستش اونقدر حرف داره كه واسه زدنش صد تا گوش هم كم مياره پس زود باش بيا و تنهاش نذار منتظرتم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]