گريهگریه , شاید ضعف باشد
شاید خیلی کودکانه
شاید بی غرور
اما هر وقت گونه هایم خیس می شود
می فهمم , نه ضعیف هستم , نه کودک
بلكه پر از احساسم...

  

/ 0 نظر / 5 بازدید