سلام بر"بوسه"!این زیباترین راه برای دوام وصل

/ 2 نظر / 8 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل][دست] عشق آمد و ناگهانی از بوسه نوشت یک آیه ی آسمانی از بوسه نوشت با قرمز لبهای قشنگت تا صبح بر روی لبم رمانی از بوسه نوشت .........