چهار چيز است كه نمي توان آنها را بازگرداند

سنگ...
                  پس از رها كردن
حرف...
                  پس از گفتن
موقعيت...
                 پس از پايان يافتن
و زمان...
                 پس از گذشتن!

پس انتخاب با توست مي تواني بگويي" خدايا چه صبح قشنگي " يا " واي خدايا باز هم صبح شده"!/ 2 نظر / 7 بازدید
فاطيما + علی

س ل ا م فريبا جون . خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . ممنونم که به ما سر زدی خانومی . وبلاگت خيلی خوشکله . بازم به ما سر بزن عزيز . تا دوباره

فاطيما

بازم س ل ا م فريبا جون . اين بار با بلاگ خودم برات نظر ميدم . خيلی از اينجا خوشم اومده فکر ميکنم آدم با احساس و با سليقه ای هستی به منم سر بزن. . ببين اگه ازم خوشت اومد لينکم کن . منم لينکت می کنم . منتظرت می مونم . تا دوباره