دلم می خواست خم شم و نماز بخونم

مذهب یعنی همین  و من فقط در لحظات عشق و ستایش است که احساس مذهبی بودن می کنم

/ 1 نظر / 8 بازدید
الهه

خواهش می کنم عزیزم لطف کردی[چشمک] واقعیتش من هم کسی رو لینک می کنم ازش اجازه نمی گیرم[لبخند]