نمي دونم

 

نمي دونم اين بغض لعنتي كي مي خواد خالي بشه

بعضي وفتها خيلي احساس تهي بودن مي كنم نمي دونم به خاطر درس خوندن و كنكور بهمن كه اينقدر قاطي مي شم يا به خاطر بلا تكليفي و وسر درگمي

نمي دونم شايد بقيه ام مثل من باشند

ولي در حال حاضر فكر مي كنم كه در مزر افسردگي به سر مي برم و هيچ انگيزه اي هم ندارم هيچ چيز خوشحالم نمي كنه خنده هام از ته دل نيست احساس مي كنم يه غمي تو چشمام هست كه از شش فرسخي داد مي زنه و يه غمي تو صدام كه اگه دهن باز كنم و حرفي بزنم همه زود مي فهمن كه چقدر داغونم واسه همين نگاهم رو از بقيه مي دزدم و سكوت مي كنم و اميدوارم كه همه چي درست شه.

 توكلم رو به خدا از دست ندادم هميشه تو سخت ترين شرايط به دادم رسيده ولي احساس مي كنم الان وسط زمين و هوا گير كردم بعضي وقتها همه چي به هم مي ريزه اين قدر آشفته مي شه كه فكر ميكنم اصلا" هيچ وقت درست نبوده و هيچ وقت هم درست نمي شه

عاشق نيستم دلم مي خواد يه تصميم درست واسه آيندم بگيرم ولي نمي شه چون همه چي به هم ريخته اونم تو يه مدت خيلي كوتاه البته اون قدر هم خراب نيست و مي تونه درست بشه تا فردا پس فردا يه ماه ديگه نمي دونم ولي هر چي هست دست من نيست

احساس مي كنم بعضي آشنايي ها اگه نبود شايد آدم راحت تر زندگي مي كرد نمي دونم شايد اگه بعضي ها رو نمي شناختم راحت تر مي تونستم تصميم بگيرم و اينقدر ملاحظه همه چي و همه كس رو نكنم كاش اينقدري  كه به اين و اون فكر مي كنم و فكر دل بقيه هستم يه ذره ام به فكر خودم بودم

كي مي گه خود خواه بودن بد ؟؟؟ اي كاش يه خوردم خودم رو دوست داشتم اون وقت به جاي اين همه خود خوري، اين بغض لعنتي رو سر بقيه داد مي زد و شايد شايد شايد آروم مي شدم

نمي دونم ولي فكر مي كنم تو ماراتون زندگي بد جوري كم آوردم

منتظر كوچكترين بهانه اي هستم كه اشك بريزم ، اونم چه اشكي انگار كه بزرگترين مصيبت دنيا به سرم اومده

نمي دونم چون دخترم اين قدر ضعيفم يا ربطي به دختر و پسر بودن  نداره شايدم هر كي جاي من بود همين طوري مي شد

نمي دونم نمي دونم نمي دونم نمي دونم نمي دونم ن م ي د و ن م هيچي نمي دونم نمييييييييييييييييييييييييييييييدوووووووووووووووووووونممممممممممممممممممم


و درونم پر از هيچ است

 

پر از تكرار سوالهاي بي جواببه دادم برس اي اشك دلم خيلي گرفته

نگو از دوري كي نپرس از چي گرفته
 


/ 3 نظر / 6 بازدید
آوازه دو پرنده

´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\)\) */*¨¨¨¨,...)!))!).....,( “,¨¨¨¨_)--“--“------/_. من آپم بدو بیا دیر نکنی ها منتظرتم [بوسه] راستی فردا تولدمه

قاصدک بی خبر

سلاممممممممم چطوری تو خوبی دوست قديمييييييييييييی منو يادتههههههههههههه چرا اينقدر غمگين ؟گلم اهميت نده می گذرهههههههههههههههه این روزها واسه همه هست این خودتی باید تغییرش بده بی خیال باش مثل من من برای شونصدمين بار بازم جامو عوض کردم فدات

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.