این خستگی ،غم  و یاسی که تو وجودم چمبره زده نمی دونم کی می خواد بره و دست از سرم بر داره

نیاز به یک تحول دارم  برای نتیجه گرفتن خیلی زود ، تند، سریع نیاز به یک روحیه و یک اراده قوی دارم

نمی دونم چیکار ولی باید یک کاری بکنم

/ 1 نظر / 9 بازدید