گاهی اتفاقی در زندگی آدم ها می افتد که فکر می کنند شر است اما تنها خدا می داند که آن اتفاق برایش جز خیر نیست و گاهی خیری که فقط خدا می داند شر است.


/ 0 نظر / 18 بازدید