گاهی در زندگی به تقلا نیاز داریم

* روزی سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد. شخصی نشست و ساعت ها تقلای پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا کرد. آن گاه تقلای پروانه متوقف شد و به نظر رسید که خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد. آن شخص مصمم شد که به پروانه کمک کند وبا برش قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما جثه اش ضعیف و بال هایش چروکیده بودند. آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد. او انتظار داشت پر پروانه گسترده ومستحکم شود واز جپه او محافظت کند. اما چنین نشد! در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را زیر زمین بخزد و هرگز نتوانست با بال هایش پرواز کند. آن شخص مهربان نفهمید که: محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای پروانه قرار داده بود، تا با آن وسیله مایعی از بدنش ترشح شود وپس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد.
گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم. اگر خداوند مقرر می کرد بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم، فلج می شدیم به اندازه کافی قوی نمی شدیم و هرگز نمی توانستیم پرواز کنیم. من نیرو خواستم و خداوند مشکلاتی سر راهم قرار داد، تا قوی شوم

/ 5 نظر / 10 بازدید
فرشته

سلام دوست خوبم وب لاگ جالبی داری به منم سر بزن خوشحال میشم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهسا

من بعد از مدت ها اپم خوشحال می شم تو غروب غربتم همراهم باشی . . . یک عمر دور و تنها تنها به جرم اینکه او سر سپرده می خواست من دل سپرده بودم

jamil

سلام . امیدوارم سالم وسلامت باشید وطاعات و عباداتت در این ماه مورد قبول حق باشد و ما را هم در دعاهایتان فراموش نکنید . بعد از مدتها مهمانتان می شوم به ما هم سر بزنید . بای .[گل][گل][گل]

jamil

سلام . امیدوارم سالم وسلامت باشید وطاعات و عباداتت در این ماه مورد قبول حق باشد و ما را هم در دعاهایتان فراموش نکنید . بعد از مدتها مهمانتان می شوم به ما هم سر بزنید . بای .[گل][گل][گل]