خدایا باور کن یه آغوش امن و پر از عشق و صداقت و البته همیشگی، یاد تو رو هم، همیشه تو دلم زنده نگه میداره

خدایای شکر شکر شکر

/ 0 نظر / 6 بازدید