قشنگ

پرسیدم چطور بهتر زندگی کنم؟

با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر . با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای اینده اماده شو ایمان را نگهدار و ترس را بگوشه ای انداز .شکهایت را باور نکن. و هیچگاه به باورهایت شک نکن زندگی شگفت انگیز است در صورتی که بدانی چطور زندگی کنی.

پرسیدم اخر............و او بدون انکه متوجه سوالم شود ادامه داد. مهم نیست که قشنگ باشی ....قشنگ این است که مهم باشی حتی برای یک نفر

/ 3 نظر / 7 بازدید
آتی

قشنگ این است که مهم باشی حتی برای یک نفر...اگه برای حتی یک نفر مهم نبودیم چی؟

ترافیک

افزایش ترافیک سایتهای فارسی تا 1000000 بیننده عملی و رایگان